Видео - изберете пъзел за решаване

Видео (на латински: video – гледам, виждам) е термин, който включва широк спектър от техники и технологии на записа, обработката, предаването, съхраняването и възпроизвеждането на поредица от образи в движение, със или без звук. Когато в ежедневието се използва думата видео, се има предвид видеоматериал, записан на физически видеоносител. За създаването на видео обикновено се използва видеокамера. Исторически първи са възникнали черно-белите, без звук. Видеото може да бъде записано на видеокасета, а след 2000 г. – и на диск. Сега такива могат да се създават и на компютър с уеб камера. Известнен уеб сайт, където може да се гледат видеоклипове в Интернет се Youtube и други по-малко известни сайтове за видео споделяне. Видеото не трябва да се бърка с видеорекордер.