Бягащо дете - изберете пъзел за решаване

Улмски деца - седем деца на Юзеф и Виктория Улма от Маркова, Слуга на Бог. Заедно с нейните родители те бяха убити от германците за укриване на евреи. Това бяха по ред от най-старите: Станислава (родена на 18 юли 1936 г.) Барбара (родена на 6 октомври 1937 г.) Władysław (роден на 5 декември 1938 г.) Францишек (роден на 3 април 1940 г.) Антони (роден на 6 юни 1941 г.) Мария (родена на 16 септември 1942 г.) седмо дете (неродено) Вероятно през втората половина на 1942 г. Юзеф и Виктория Улма получават под покрива си осем еврейски бежанци от семействата Goldman / "Szall", Grünfeld и Didner. През пролетта на 1944 г. те бяха осъдени от военноморски полицай Влодзимиер Лесия (от украински произход), който преди това е иззел имуществото на семейство „Шал“ и възнамеряваше да се отърве от законните му собственици.