lymantria dispar disparонлайн пъзели

Гъботворката (Lymantria dispar) е вид насекомо от семейство Erebidae. Има няколко добре обособени морфологично подвида, разпространени в Евразия и Северна Америка. Храни се с листа на широколистни и иглолистни дървета, като нанася значителни щети на горското стопанство.