стъпка - онлайн пъзели

Стъпка - несистемна мерна единица за измерване на дължината, използвана от древността. Пасус е историческа римска мярка за дължина, т.нар двойна стъпка, приблизително 1,48 метра. Това е дължината на двойна стъпка, т.е. разстоянието между последователни следи от единия крак. Gradus е единична стъпка или половината от двойната стъпка. Също в древна Гърция са използвани единиците διπλοῦν βῆμα (diploun bēma, двойна стъпка, 5 фута) и ἁπλοῦν βῆμα (haploun bēma, единична стъпка, 2,5 фута). Миля произлиза от стъпката, първоначално равна на 1000 (двойни) стъпки (римска миля). Тъй като дължината на стъпката е индивидуален въпрос, в зависимост от използваната дефиниция, стъпката може да бъде от 0,8 м до 1,5 м. При внимателно "калибриране" в хоризонтален и равен терен, точността на измерване може да бъде до 5%.