приложение - онлайн пъзели

Следните елементи могат да се намерят във всяко разсъждение: причина и правоприемство, предпоставка и заключение (заключение).

Изречението „А“ е причината за изречението „Б“, а изречението „Б“ е следствие от изречението „А“, когато истинността на изречението „А“ е гаранцията за истинността на изречението „Б“.

Изречението, съставляващо основата за разпознаване (деривация) на друго изречение, се нарича предпоставка за разсъждение, а разпознатото изречение (производно) въз основа на мотивите на разсъждението се нарича заключение (заключение) на разсъждение (деривация).

Подреждането на поне две изречения, свързани помежду си като предпоставки и изводи, аргументи и последици, се нарича логическо разсъждение.

в противен случай: предложение като следствие

Тадеуш Квятковски: Обща логика.