нирционлайн пъзели

Големия нирец (Mergus merganser), е сравнително едра птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Тежи между 1,1 и 2 кг, дължина на тялото 58-80 cm, размах на крилете 95 cm. Има изразен полов диморфизъм, мъжкия е оцветен в черно и бяло, а женската е с кафява глава и тялото в сиви тонове. Човката е с назъбен ръб. Плува и се гмурка добре.

Гнезди в северните части на Европа, Азия и Северна Америка. Зимува в останалата част на Европа (включително и в България), южните части на Азия и Северна Америка. Обитава езера и реки с бистра вода и богати на живот по време на размножителния период, а извън него езера, блата, язовири, морски крайбрежия.

По време размножителния период каца по дърветата подобно на Горските патици. Храни се предимно с животинска храна, дребни риби, водни насекоми.