морска костенурка hawksb онлайн пъзели

Ястребоклюната морска костенурка (Eretmochelys imbricata) е вид критично застрашена морска костенурка, единствена от род Eretmochelys.

Ястребоклюната костенурка има типичния вид на морска костенурка. Подобно на останалите членове на семейството си, тя има плоско тяло и флипери – крайници, адаптирани за плуване.

Възрастните ястребоклюни костенурки достигат до 1 метър на дължина, при тегло средно около 80 kg. Най-тежкият екземпляр хващан някога е тежал 127 kg. Черупката на тази костенурка е кехлибарена с неправилна комбинация от светли и тъмни ивици и петна, с преобладаващо черни и кафяви петна.

Няколко характеристики на ястребоклюната костенурка я отличават от другите видове морски костенурки. Нейната продълговата, заострена глава завършваща с клюн (от което получава името си), и човката е по-рязко изразена и след центриране от други. Друга характеристика отличаваща я от другите видове морски костенурки е това че тя има имат два видими нокътя на флиперите си. Ръбовете на черупката и са назъбени, което също е една от характеристиките различаващи този вид от останалите видове морски костенурки.