Линеен крайцер - онлайн пъзели

Линеен крайцер са клас артилерийски кораби, имащи въоръжение, близко до това на линкорите, но обладаващи по-голяма скорост на хода при по-леко брониране. Появяват се началото на 20 век като развитие на броненосните крайцери. Те са създавани като авангард на главните сили на флота, а в бой да бъдат неговото бързоходно крило. Резултатите от морските сражения на Първата световна война, а също Вашингтонското морско съглашение от 1922 г. прекъсват еволюцията на линейните крайцери. Впоследствие прогресът в областта на силовите установки води до сливането на линейните крайцери и линейните кораби в единен клас от бързоходни линейни кораби. Въпреки това много кораби, построени в периода на 30-те и 40-те години на ХХ век, нерядко се именуват във военноморската литература линейни крайцери поради междинното им положение между „истинските“ линкори и тежките крайцери. Последният класически линеен крайцер – „Явуз“ – е изваден от списъците на флота през 1954 г.

Появата на първите линейни крайцери е предизвикано от два фактора. Първо, във Великобритания започва строителството на линеен кораб от ново поколение – знаменитият „Дредноут“.