книга на битие онлайн пъзели

Битие (на гръцки: η Κτίσις – Създаване или η Γένεσις – Сътворение, на латински: Genesis, а на еврейски език: Бе расит (בְּרֵאשִׁית) – В началото) е първата книга от Библията и от Петокнижието (петте Мойсееви книги).

В Битие се представя древно предание за възникването на света, човешкия род и Божия народ – народа на Израил. В тази книга все още не се открива същинско законодателство. С изключение на няколко родословия, списъци и поетични творби, в Битие преобладава повествованието. Както цялото Петокнижие, така и Битие разказва за различни, понякога дори болезнени индивидуални или колективни изпитания. Тези събития се разказват от евреите и постепенно се преосмислят в светлината на нови събития и обстоятелства.

I Четири основни събитияСътворението 1:1 – 2:25

Падението на човека и резултатът от греха 3:1- 4 -5:32

Потопът 6:1- 7 8 -9:29

Разпръсването на нациите 10:1 – 11:32II Историята на патриарсите: четирима основни героиАвраам12:1 – 13 14 15 16 17 18 19 – 20:18

Исаак21:1 – 22 23 24 25 26:35

Яков27:1 – 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37:1

Йосиф37:2 – 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50:26

Първата книга от Петокнижието условно може да се раздели на две части:

Началото на човечеството, създадено от Бог (1 – 11 глава),

Животът на Патриарсите (12 – 50 глава). Тази част се дели на три периода:

на Авраам (12 – 25 глава),

на Исаак и най-вече на Яков (26 – 36 глава) и

на Йосиф (37 – 50 глава)Освен това деление на части и периоди, съществуват и редица други, които според „теорията за източниците“ разграничават пластове, разпростиращи се през всички глави и продължаващи в следващите книги.

Най-старата част на Битие, йеховистичното предание, изгражда структурата на сегашната книга. Според него Бог създава човек от пръст и го поставя сред растенията и животните, обаче човек се вслушва в нечии други думи, а не тези на Бог.