градина - онлайн пъзели

Градината е земна площ, територия, в повечето случаи на открито, предназначена за садене и отглеждане на растения. Може да съдържа както природни обекти, така и такива, създадени от човек. Съществуват частни и обществени градини. Частните са в дворовете на къщи или жилищни комплекси, докато обществените са в градски или национални паркове. Може да съдържат водни атракции като шадравани, чешми, изкуствени езера. В някои градини се пазят застрашени от изчезване видове растения и дървета.

Повечето градини се състоят от комбинация от природни и изработени елементи, въпреки че дори много „естествени“ градини по своята същност са изкуствено творение. Природните елементи, присъстващи в градина основно включват флора (като дървета и плевели), фауна (като членестоноги и птици), почва, вода, въздух и светлина. Изкуствените елементи включват пътеки, вътрешни дворове, палуби, скулптури, дренажни системи, светлини и сгради (като навеси, беседки, перголи и др.), но също така, живи конструкции като цветни лехи, езера и ливади.