Геотермален извор - онлайн пъзели

Геотермален извор е извор, образуван от наличието на геотермално затоплена подземна вода, издигаща се от земната кора. Докато някои от тези извори съдържат вода с подходяща температура за къпане, други са толкова горещи, че потапянето на човек в тях би довело до нараняване или дори смърт.

Голяма част от топлината в геотермалните извори се създава в резултат на разпад на естествени радиоактивни елементи. Между 45% и 90% от топлината, излизащата от Земята, произлиза от радиоактивния разпад на елементи, намиращи се главно в мантията. Основните изотопи, произвеждащи топлина в земните недра, са калий-40, уран-238, уран-235 и торий-232.Водата, излизаща от геотермалния извор, се затопля геотермално, тоест чрез топлината, създавана в земната мантия. По принцип, температурата на скалите в земните недра се увеличава с дълбочината. Скоростта на повишаване на температурата с дълбочината се нарича геотермален градиент. Ако водата проникне достатъчно дълбоко в земната кора, тя ще се нагрее, когато влезе в контакт с горещите скали. Именно по този начин се загрява водата в геотермалните извори в райони без вулканична активност.

Във вулканично активни зони, като например националния парк Йелоустоун, водата може да се загрее след допир с магма (разтопена скала).