базиликата "света б онлайн пъзели

Архиевизионната църква „Успение на Пресвета Богородица“, наричана още Базиликата на Успение на Пресвета Богородица, базиликата „Света Богородица“ или църквата „Света Богородица“ - една от най-големите и важни, след катедралата „Вавел“, Краков, от 1962 г. притежаваща титлата на по-малка базилика. Принадлежи към най-известните паметници на Краков и Полша.

Представлява готическа църква, построена през XIV и XV век. Намира се в североизточния ъгъл на Главния площад, на площад Света Мария. Църквата е разположена по маршрута на пътя Малка Полша Св. Якуб от Сандомир до Тинец.

Според Ян Длугош първата каменна църква в романски стил е основана от краковския епископ Иво Одровеж през 1221-1222 г. на мястото на оригиналния дървен храм. Скоро обаче сградата е разрушена по време на татарските нашествия.

В годините 1290-1300 г. е издигната ранноготическа църква, отчасти на предишни основи, която е осветена около 1320-1321 г. Работата обаче продължава през третото десетилетие на четиринадесети век.