арков мост онлайн пъзели

Мостът е конструкция, изградена с цел безопасното преминаване на пешеходци, моторни превозни средства или влакове над физически препятствия като проход, долина, път, жп линии, река, залив или друг воден басейн. Мостовете са едно от най-старите инженерни изобретения на човечеството. Конструкциите им варират в зависимост от функцията на моста, характера на терена, използвания за направата материал и наличните средства за изграждане.

Строителството на мостове започва в дълбока древност и съпътства развитието на обществото и прогреса в различните области на техниката. По всяка вероятност първите мостове са дървета, случайно паднали над някой поток, или естествени сводове, образувани от изветрянето на скалите, като Чудните мостове в Родопите. След като хората придобиват необходимите умения и инструменти за това, те започват да имитират тези естествени мостове, поставяйки над реките отсечени дървета. С времето те започват да поставят междинни опори и да усъвършенстват тези прости конструкции, превръщайки ги в същински дървени мостове.По подобен начин мостовете от лиани възникват дълго преди зиданите конструкции. Главните носещи елементи на тези примитивни висящи конструкции са въжета, изплетени от лиани или бамбук и прикрепени в краищата си към скали или стебла на дървета. Поради нетрайността на дървените мостове е трудно да се каже дали те възникват преди или след първите каменни мостове, представляващи цели каменни плочи или блокове, поставени над препятствието.Съществуват мостове, изградени с използването на живи растения. Така например в Североизточна Индия за създаването на мостове се използват издънките на корените на каучуковото дърво.