Цветя - роза - онлайн пъзели

Розата (Rosa) е род покритосеменни растения от семейство Розови (Rosaceae).

Той включва 100 – 150 вида храсти и лиани, разпространени главно в Азия, в по-малка степен в Европа, Южна Америка и Северозападна Африка. Много видове и хибриди се отглеждат като декоративни растения по целия свят. Маслодайните рози се отглеждат като етеричномаслени култури.

През различни периоди в България са налагат различни названия, които са заемки по произход:

роза (латинското Rosa) идва вероятно от келтското „червен“ (Rhood, Rhund) (Христов 1941: 5);

гюл (Güll) е турско;

трендафил (Trindaphill – 30 листа) – гръцко.

Стъблото е покрито с остри бодли. Цветовете му варират от светлозелено до тъмнокафяво.

Счита се, че отглеждането на рози за получаване на розова вода и по-късно на розово масло е започнало в Индия и Египет. С придвижването на турците и арабите през 9 век то е пренесено в Персия и Тунис. Търговията с розово масло в Европа е започнала през 16 век, а първите данни за розови насаждения по нашите земи са от 17 век – около Одрин, а в пределите на днешна България първите документални сведения са от 1712 г.