Технология - симетрия - онлайн пъзели

В разговорния език думите симетрия се използват (на гръцки συμμετρια) и симетрични по отношение на предмет, изображение и т.н., състоящи се от две части, всяка от които е като огледален образ на другия (хоризонтално или вертикално), например букви A, H, I, M, T, B, C, D, O и двойки букви pq, bd са симетрични в този смисъл.

В математическата терминология терминът симетрия има много по-широко значение. Той обхваща и други свойства на фигурите, например симетрията на буквите N, S, Z не е огледална, но след завъртане на 180º фигурата изглежда идентична. Освен това симетриите в математиката се разпознават като някакъв вид трансформация на геометрични фигури. Симетрията включва въртене с кратни на даден ъгъл (например 30º, 60º, 90º,...) и голямо богатство на симетрия на орнаментите, напр.