Технология - продукт - онлайн пъзели

Продукт (от латинското: prōdūce(re) – произвеждам или довеждам до резултат, създавам) е „нещо, произведено от труд или усилие“ или още „резултат на действие или процес“, за първи път терминът е използван в икономиката от Адам Смит.