Спорт - плейър - онлайн пъзели

Играч - участник в играта. Играчът може да бъде човек, животно, компания или друга игра в зависимост от играта.