Сгради - имот - онлайн пъзели

Недвижима собственост на английски: real estate, property, real property, asset, immovables е обект с неодушевен характер (виж предмет), който е притежание на физическо или юридическо лице и чието географско местоположение е невъзможно да бъде променено без разрушаване на физическата му цялост.