Хора - Портрет - онлайн пъзели

Портрет (от френски: portrait – „изображение“) е художествено, артистично и единично изображение на човек в статично положение. То може да е рисунка, фотография или описание на литературен герой. Най-важното при портрета е лицето и неговото изражение. Целта е не само да се пресъздаде външна прилика с модела, но и да се улови душевното му състояние и дори да се предаде характера му.

Според броя на изобразените лица: единичен, двоен и групов.

Според жанра: скулптурен, живописен и графичен.

Според композицията: глава, глава и раменен пояс, допоясна фигура, цяла фигура.

Според положението на главата: анфас, три-четвърти, полупрофил и профил.

Според пола и възрастта: мъжки, женски, детски и животни.

Автопортрети: Особен вид портрет е автопортретът, когато даден художник или фотограф създава портрет на самия себе си.