Хора - Дете - онлайн пъзели

Дете е човек, който не е достигнал зрялост.

В биологичен смисъл това е човек във възрастта между раждането и пубертета. Деца на своите родители са и възрастните хора, независимо на колко години са. Някои дефиниции включват и фетуса, който е неродено дете. За синоним на дете могат да се ползват невръстен, подрастващ, малолетен или непълнолетен (в зависимост от навършените години). Периодът, в който хората са деца, се нарича детство, като децата от мъжки пол са момчета, а от женски пол – момичета.

В най-ранната фаза на живота си за току-що родените деца казват новородени деца, на възраст до ок. 1 година се наричат бебета или невръстни деца, след това са подрастващи, а във възрастта на пубертета са наричани юноши (за момчета) и девойки (за момичета), понякога с англицизма тийнейджъри; след юношеството идва младежката възраст за младежи и девойки.

Докато са все още бебета, децата играят с по-възрастни или сами; после се заиграват сами, като обикновено не обичат да дават или делят играчките си с други деца; когато поотраснат още малко, заиграват с други деца – обикновено около 3-годишна възраст. Когато достигнат училищна възраст, повечето деца са изградили основни качества и могат да участват в групови игри.