Пейзажи - обстановка - онлайн пъзели

Подвързване, подвързване - един от видовете печатни продукти, който има вход и корица, с изключение на това, че корицата е направена в отделен процес. Разделяме полиграфските продукти на насипни щампи, комбинирани щампи и подвързки. Разхлабените отпечатъци са отпечатъци, които не са свързани помежду си и са например плакати, листовки, чанта и др. Комбинираните отпечатъци са отпечатъци, които са комбинирани помежду си, например с телбод или залепена подложка, сшивани седмично (например "Polityka"), Комбинираният печат може да съдържа корица, но той се прави едновременно с останалата част от публикацията. Това означава, че не е имало отделен процес на изработка на корицата, след който са получени четири страници, които са корицата на този седмичник. По този начин свързването включва вложка и отделно направен капак. Осветителните тела са разделени по начина, по който патрона се комбинира с капака.