0
0
0

zaginięcie - wybierz puzzle do ułożenia

Strata ekonomiczna jest terminem sztuki, który odnosi się do strat finansowych i szkód poniesionych przez osobę, która może być widoczna tylko w bilansie, a nie jako fizyczne uszkodzenie osoby lub zniszczenie własności. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy czystą stratą ekonomiczną a wynikającą z tego stratą ekonomiczną, ponieważ czysta strata ekonomiczna zachodzi niezależnie od jakiegokolwiek fizycznego uszkodzenia osoby lub majątku ofiary. Zasugerowano również, by była ona nazywana "stratą handlową", ponieważ obrażenia osób lub mienia można uznać za "ekonomiczne". Przykłady czystej straty ekonomicznej obejmują: Strata dochodu poniesiona przez rodzinę, której główny pracownik umiera w wypadku. Fizyczne obrażenia są powodowane przez zmarłego, nie rodzinę. Utrata wartości rynkowej nieruchomości ze względu na niewystarczającą specyfikację fundamentów przez architekta. Strata produkcji poniesiona przez przedsiębiorstwo, którego dostawa energii elektrycznej została przerwana przez wykonawcę wykopującego przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Ten ostatni przykład ilustruje angielski przypadek Spartan Steel i Alloys Ltd przeciwko Martin & Co Ltd. Podobne straty są również ograniczone w prawie niemieckim, chociaż nie jest to prawo francuskie wykraczające poza normalne wymogi, które powód twierdzi, że domniemana strata musi być pewna i bezpośrednio spowodowana .