0
0
0

wędrówki - wybierz puzzle do ułożenia

Turystyka piesza jest preferowanym terminem, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, na długi, energiczny spacer, zwykle na szlakach (ścieżkach), na wsi, podczas gdy słowo chodzenie służy do krótszych, szczególnie miejskich spacerów. Z drugiej strony, w Zjednoczonym Królestwie i Republice Irlandii słowo "chodzenie" jest dopuszczalne, aby opisać wszystkie formy chodzenia, niezależnie od tego, czy chodzi o spacer w parku, czy też wędrówkę z plecakiem do Alp. Słowo "turystyka" jest również często używane w Wielkiej Brytanii, wraz z wędrówkami (nieco staroświeckim terminem), chodzeniem po górach i chodzeniem po górach (termin używany głównie do chodzenia po wzgórzach w północnej Anglii). Termin bushwalking jest endemiczny dla Australii, po przyjęciu przez klub Sydney Bush Walkers w 1927 roku. W Nowej Zelandii długi, energiczny spacer lub wędrówkę nazywa się trampingiem. Jest to popularna aktywność wśród licznych organizacji turystycznych na całym świecie, a badania sugerują, że wszystkie formy chodzenia mają korzyści zdrowotne.