0
0
0

plac - wybierz puzzle do ułożenia

Plac lub plac dla pieszych jest otwartą miejską przestrzenią publiczną, taką jak plac miejski. W całej Ameryce hiszpańskiej i hiszpańskich Indiach Wschodnich główny burmistrz każdego centrum administracyjnego posiadał trzy ściśle powiązane instytucje: katedrę, cabildo lub centrum administracyjne, które mogło zostać włączone do skrzydła pałacu gubernatora, a także audiencia lub sąd sądowy . Plac może być wystarczająco duży, by służyć jako teren wojskowy. W czasach kryzysu lub fiesty była to przestrzeń, w której mógł gromadzić się duży tłum. Podobnie jak włoski plac, plac pozostaje centrum życia społecznego, które jest równe rynkowi. Większość miast kolonialnych w hiszpańskiej Ameryce i na Filipinach planowano wokół placu Plaza de Armas, gdzie można było zdobyć oddziały, jak sama nazwa wskazuje, w otoczeniu pałacu gubernatora i głównego kościoła. Plaza de Toros to arena walki byków. W Stanach Zjednoczonych można je wykorzystać do otwarcia przestrzeni dla osiedli o niskim dochodzie, a także ogólną estetykę okolicy, zwiększając żywotność gospodarczą, mobilność pieszych i bezpieczeństwo pieszych. Większość placów powstaje w wyniku współpracy między lokalnymi organizacjami non-profit a urzędnikami miejskimi, które wymagają zgody miasta. W nowoczesnym użyciu plac może być dowolnym miejscem spotkań na ulicy lub pomiędzy budynkami, skrzyżowaniem ulic z posągiem itp.