0
0
0

ograniczanie zanieczyszczeń - wybierz puzzle do ułożenia

Utylizacja odpadów odnosi się do działań wymaganych w celu zapewnienia, aby odpady wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko. W wielu krajach wymagane są różne formy przetwarzania odpadów.