0
0
0

kampus - wybierz puzzle do ułożenia

Miasteczko uniwersyteckie, miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej oraz/albo domy studenckie. W krajach anglosaskich terminem „kampus” (ang. campus, z łac. campus, pole) określa się teren należący do szkoły wyższej wraz ze znajdującymi się na nim budynkami. Niekiedy tereny szpitali lub posiadłości niektórych firm również nazywa się kampusami. Najsłynniejsze miasteczka akademickie w Polsce to: Miasteczko Studenckie AGH w Krakowie, miasteczko akademickie w Lublinie, Morasko oraz Piotrowo w Poznaniu, Wittigowo we Wrocławiu, Kortowo w Olsztynie, „Lumumbowo” w Łodzi, Miasteczko Akademickie w Toruniu.