0
0
0

demokratyczna - wybierz puzzle do ułożenia

Partia Demokratyczna (ang. Democratic Party) – jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych, obok Partii Republikańskiej. Powstała w wyniku podziału Partii Demokratyczno-Republikańskiej około 1828 roku. Jest najstarszą funkcjonującą partią polityczną na świecie. Dominującym światopoglądem w Partii Demokratycznej na samym początku był liberalizm klasyczny. W latach 90. XIX wieku, pod wpływem trzykrotnego kandydata na prezydenta, Williama Jenningsa Bryana, ekonomicznie partia przyjęła bardziej lewicowe poglądy. Od lat 30. XX wieku po sukcesie programu New Deal prezydenta Franklina Delano Roosevelta partia promuje się jako platforma socjalliberalna popierająca sprawiedliwość społeczną i gospodarkę mieszaną. Współcześnie nurtem przewodnim w Partii Demokratycznej jest socjalliberalizm.