Puzzle Factory

Laleczki kokeshi

0.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

9

Laleczki kokeshi - Trzy laleczki kokeshi, jedna duża, druga średnia, trzecia malutka (3×3)

Trzy laleczki kokeshi, jedna duża, druga średnia, trzecia malutka

Best time

0:09

Your time

Average time

0:30

Best results

  • 0:09 - Anna Hashimo
  • 0:10 - anonymous
  • 0:11 - anonymous
  • 0:11 - ANNA HASHIMO
  • 0:11 - ANNA HASHIMO

Add comment