0
0
0
Puzzle Factory

Zamek w Będzinie

8.0 no votes yet - be the first!
your vote:

Well done! You have completed this jigsaw puzzle!

In Cyprus. - Europe. Cypriot coast.
Play now!
In Cyprus.

Added yesterday by Grażyna

249

Sunset - Sunset over the Suski lake
Play now!
Sunset

Added 2 days ago by Marzena

113

Larch manor house. - A larch mansion among flowers.
Play now!
Larch manor house.

Added 2 days ago by Grażyna

237 2

Pension in Moravia. - A romantic guesthouse in Moravia.
Play now!
Pension in Moravia.

Added 3 days ago by Zeta

470

Pond. - A pond in the garden.
Play now!
Pond.

Added 4 days ago by Grażyna

882 3

Now choose another one from the above or look for more from this category:

Zamek w Będzinie - Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­b (10×9)

0:00

90

Zamek w Będzinie - Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­b (10×9)

Best time

3:37

Your time

Average time

16:33

Best results

  • 3:37 - anonymous
  • 4:12 - anonymous
  • 4:34 - anonymous
  • 4:52 - anonymous
  • 4:59 - anonymous

Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­bu­do­wa­ne­go kil­ka­dzie­siąt lat póź­niej w po­sta­ci drew­nia­no­-ziem­nych wa­łów z ka­mien­nym stoł­pem, wie­żą ostat­niej na­dziei, za­ląż­kiem no­wej kró­lew­skiej for­te­cy. Prze­kształ­ce­nie drew­nia­ne­go dwo­ru w mu­ro­wa­ny za­mek na­stą­pi­ło przy­pusz­czal­nie w pierw­szej po­ło­wie XIV stu­le­cia.

Play similar puzzle

Magiczna góra - Wycieczka do Nemrut w Turcji
Play now!
Magiczna góra

Added over a year ago by Iwona

211

zamek Czocha-Sucha - most,zamek,drzewa,przejście,
Play now!
zamek Czocha-Sucha

Added over a year ago by wieslawa

342

landscape - colorful puzzle jigsaw
Play now!
landscape

Added year ago by natalia

112

landscape - colorful puzzle puzzle
Play now!
landscape

Added year ago by natalia

302

Add comment

Other from this category

Pond. - A pond in the garden.
Play now!
Pond.

Added 4 days ago by Grażyna

882 3

Falling dark. - A sinking dark over the water.
Play now!
Falling dark.

Added 2 days ago by Grażyna

483 3

autumn landscape - autumn landscape, home in wild grapes
Play now!
autumn landscape

Added yesterday by sandra

212 1

In Cyprus. - Europe. Cypriot coast.
Play now!
In Cyprus.

Added yesterday by Grażyna

249

Waterfalls. - Waterfalls in Lauterbrunnen.
Play now!
Waterfalls.

Added 2 days ago by Grażyna

318 1

cottage on the hot - beautiful property on the hill
Play now!
cottage on the hot

Added yesterday by TESIUNIA

155