0
0
0
Puzzle Factory

martina stoessel

0.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

4

martina stoessel - Martina Stoessel urodziła się w Buenos Aires jako córka producenta i reżysera Alejandro Stoessel oraz Mariany Muzlery. Mając pięć lat zaczęła uczęszczać na lekcje tańca, później gimnasty (2×2)

Martina Stoessel urodziła się w Buenos Aires jako córka producenta i reżysera Alejandro Stoessel oraz Mariany Muzlery. Mając pięć lat zaczęła uczęszczać na lekcje tańca, później gimnastyki i baletu, a już niebawem występowała w teatrach Musical Comedy, takich jak Musical Theater, poza tym brała lekcje pianina[1].

Best time

0:03

Your time

Average time

0:09

Best results

  • 0:03 - Marika
  • 0:06 - anonymous
  • 0:06 - anonymous
  • 0:06 - anonymous
  • 0:07 - anonymous

Add comment