Puzzle Factory

Violetta Castilio

0.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

25

Violetta Castilio - Najbardziej uzdolniona ze wszystkich uczniów Studio. Dla rodziny i przyjaciół zdolna jest zrobić wszystko. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Violetta to prawdziwy wzór do naśladowania (5×5)

Najbardziej uzdolniona ze wszystkich uczniów Studio. Dla rodziny i przyjaciół zdolna jest zrobić wszystko. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Violetta to prawdziwy wzór do naśladowania.

Best time

0:45

Your time

Average time

2:00

Best results

  • 0:45 - anonymous
  • 0:51 - anonymous
  • 1:05 - anonymous
  • 1:15 - anonymous
  • 1:17 - anonymous

Add comment