0
0
0
Puzzle Factory

Kostka Rubika

9.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

25

Kostka Rubika - Zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika w 1974 roku. Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor. Składa się ona z 26 sześ (5×5)

Zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika w 1974 roku. Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor. Składa się ona z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego w środku. Przegub ten umożliwia każdej z zewnętrznych warstw kostki obrót wokół osi prostopadłej do danej warstwy i przechodzącej przez środek kostki. Taką samą kostkę skonstruował i opatentował w Japonii inżynier Terutoshi Ishige. Wynalazca kostki Ernő Rubik po raz pierwszy układał kostkę przez miesiąc.

Best time

0:42

Your time

Average time

2:43

Best results

  • 0:42 - anonymous
  • 0:43 - Dario
  • 0:46 - anonymous
  • 0:47 - anonymous
  • 0:48 - anonymous

Add comment