0
0
0
Puzzle Factory

kraina lodu

0.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

63

kraina lodu - 1 puzel o wymiarze nie mniejszym niż ok.80x80mm. Cała układanka powinna być bardzo dużego formatu odpowiedniego dla 3latka (7×9)

1 puzel o wymiarze nie mniejszym niż ok.80x80mm. Cała układanka powinna być bardzo dużego formatu odpowiedniego dla 3latka.

Best time

2:14

Your time

Average time

32:59

Best results

  • 2:14 - anonymous
  • 3:11 - anonymous
  • 3:12 - anonymous
  • 3:43 - anonymous
  • 3:43 - anonymous

Add comment