Słynny ołtarz

0.0 no votes yet - be the first!
your vote:
Solve similar

0:00

40

Słynny ołtarz - Ponadczasowe dzieło Wita Stwosza, znajdujące się w bazylice Mariackiej ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej w (5×8)

Ponadczasowe dzieło Wita Stwosza, znajdujące się w bazylice Mariackiej ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej w Europie. Pra­ce nad ołta­rzem Wita Stwo­sza trwa­ły od 1477 do 1489 roku. Ołta­rz został wyko­na­ny z trzech rodza­jów drew­na. Kon­struk­cja powsta­ła z twar­de­go dębu, tło wyko­na­no z lżej­sze­go, ale rów­nie moc­ne­go modrze­wia, a figu­ry wyrzeź­bio­no w mięk­kim i ela­stycz­nym drew­nie lipo­wym.

Best times:

 • 02:30 - grażyna
 • 02:37 - lady
 • 02:38 - Wiola
 • 02:41 - maria157
 • 02:56 - anonymous
 • Difficulty:

  Easy (5×8)

 • Added by:

  Maria Teresa

 • From:

  2017-06-19

 • Solved:

  61

 • Report:

Add comment